Laitilan työttömyysprosentti melkoisessa laskussa

Laitilan työttymyysprosentti laski kuukaudessa lähes kolme prosenttiyksikköä.

Maaliskuussa työttömiä oli 11,7 prosenttia ja huhtikuussa 9,0 prosenttia.

Muilla Vakka-Suomen kunnissa lasku oli maltillisempi. Pyhärannassa työttömyysprosentti laski maaliskuun 11,8 prosentista 10,5 prosenttiin. Uudessakaupungissa työttömyys pysyi lähes ennallaan. Maaliskuussta prosentti oli 9,6 ja huhtikuussa 9,1 prosenttia.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun lopussa 28 300 työtöntä työnhakijaa. Huhtikuun aikana

työttömien määrä väheni 1 100 henkilöllä. Viime vuoden huhtikuusta määrä kuitenkin kasvoi 2 200 henkilöllä eli 8,5

prosentilla, kun koko maassa työttömien määrä kasvoi 10,2 prosentilla.

Huhtikuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 12,5 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä suurempi

kuin vuotta aiemmin. Koko maassa osuus kasvoi 1,2 prosenttiyksiköllä, ollen 12,9 prosenttia.

Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste

on pienempi kuin koko maassa ja samalla se on maan ELY-keskusalueista neljänneksi pienin.