Laitilassa ja U:gissa osa saa avustusta, toiset jäävät ilman

Laitilan nuorisoverstas on saamassa RAY:ltä hakemansa 40 000 euroa atk-pajatoimintaan sekä miete-päivien järjestämiseen.

Laitilan seudun mielenterveysyhdistys LaitseMiele ry sen sijaan jäänee ilman 37 000 euroa, jota se haki vertaistoiminnan kehittämiseen ja koordinoimiseen.

Uudenkaupungin A-kilta on saamassa hakemansa 100 000 euroa työtoiminnanvahvistamisprojektiinsa.

Ikäviä uutisia tulee silti myös Uuteenkaupunkiin, koska Vakka-Suomen mielenterveysseura ry on jäämässä nollille, kun se haki 117 000 euroa vanhemmuuden vahvistamisprojektiin.

Uudenkaupungin seudun työttömät haki 119 000 euroa aikuisten arkielämään liittyvän projektin aloittamiseen, mutta sillekään ei ole tulossa avustusta.

Uusikaupunkilainen Sorvakko-kodin kannatusyhdistys ry haki 135 000 euroa asuntojen automaattisen vesisammutusjärjestelmän rakentamiseen, mutta avustusta ei ole herumassa.