Laitosten palotarkastuksista peritään maksu

Satakunnan pelastuslaitos on alkanut periä laitosten ja yritysten määräaikaisista palotarkastuksista maksua vuoden 2013 alusta lukien. Asuinrakennusten kuten omakotitalojen, rivitalojen ja kerrostalojen määräaikaiset palotarkastukset säilyvät edelleen maksuttomina.


Asuinrakennusten palotarkastuksia tehdään keskimäärin 10 vuoden välein.


Maksun suuruus perustuu todellisiin kustannuksiin ja taustalla on valtakunnallinen suositus. Palotarkastusmaksu muodostuu 100 euron perusmaksusta 100 € ja48 euron tuntiveloituksesta. Perusmaksu sisältää kaksi työtuntia, minkä lisäksi tarvittaessa peritään tuntihinta jokaiselta alkavalta tunnilta.


Tarkastukseen sisältyvään aikaan lasketaan mukaan varsinaisen tarkastuksen lisäksi tarkastusta edeltävät työtehtävät, matkat ja pöytäkirjan laatimiseen kulunut työaika. Määräaikaisia palotarkastuksia tehdään yrityksiin ja laitoksiin 1 – 5 vuoden välein.


Pelastusviranomainen tekee määräaikaisten tarkastusten lisäksi myös pyydettyjä ja erityisiä palotarkastuksia, jotka ovat pääsääntöisesti maksullisia myös asuinrakennuksissa.


Yleisötilaisuuden palotarkastus on jatkossa pääsääntöisesti maksullinen. Pelastussuunnitelman arviointi ilman tarkastusta on maksuton.