Lakarin rakentaminen lisää Rauman vesiriskejä

Lakarin alueen rakentaminen ja siihen liittyvät valtatie 8:n järjestelyt lisäävät Rauman raakaveteen kohdistuvia riskejä.

Teollinen toiminta ja liikenne lisääntyvät aivan metsäteollisuuden raakavesikanavan kupeessa.

Siksi polttoainevuodot, säiliöauton onnettomuus ja jopa pelkät hulevedet on huomioitava tarkasti.

Luostarinkylän erintasoliittymän rakentamisen yhteydessä kanavan ylitykseen rakennetaan erityisiä suojarakenteita. Niitä on pyytänyt UPM Kymmene.

Liikenneviraston hyväksytyn suunnitelman mukaan kanava ylitetään teräsputkisillalla.

Kanavaan johtaviin laskuojiin rakennetaan sulkuventtiilit, joiden avulla valumia saadaan kuriin esimerkiksi onnettomuuden sattuessa.

Kanavan reunalle rakennettaan myös biosuodatin. Sen kautta ohjataan sekä tien hulevedet että mahdollisista onnettomuuksista tielle pääsevät haitalliset tai vaaralliset aineet.

Hulevesien pidättämiseen rakennetaan puolestaan kosteikkoja.

Lue lisää sunnuntain Länsi-Suomesta.