Lakarin takamaille tulee Fieterin varastoalue

Lakarin rakenteilla olevan teollisuus- ja logistiikka-alueen takamaille ollaan Raumalla suunnittelemassa lisää yritystonttitarjontaa.

Varastointiin ja materiaalikäsittelyyn tarkoitettua aluetta on tarkoitus varata Kuivassuontien ja Hevossuontien tuntumasta Koilliselta teollisuusalueelta.

Asiasta on olemassa suunnittelutarveratkaisu niin sanotulle Fieterin alueelle, joka on kooltaan noin 7,7 hehtaaria. Alueen rakennuspaikkojen vuokraehdot määritellään vielä kaupunginvaltuustossa.

Kaupungingeodeetti Juhani Korpisen mukaan Raumalla on ollut puutetta alueista, joille voisi sijoittaa sellaista yritystoimintaa, jolla voi olla kielteisiä vaikutuksia kaupunkikuvaan, joka voi haitata naapurustoa tai joka voi aiheuttaa pöly- tai meluhaittaa.

Ensimmäiset yritykset ovat jo hakeutumassa Fieteriin. Tekninen lautakunta käsittelee alkuviikolla määräalojen vuokraamista Metsä-Valtonen Oy:lle ja Viherkäine Oy:lle.