Lakiuudistus toi metsänkäsittelyynmonipuolisia vaihtoehtoja

Uuden metsälain voimaan tulo vuodenvaihteessa laajensi metsänkäsittelyn vaihtoehtoja. Metsän jatkuva kasvattaminen on yksi uuden metsähoidon suositusten keskeisimmistä asioista. Päätehakkuun vaihtoehtona suosituksissa esitetään poimintahakkuuta, jossa ensisijaisesti poistetaan suurimpia puita.

– Eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen sisällyttäminen metsänhoidon suosituksiin on historiallinen muutos. Metsänomistajalle on tarjolla aiempaa enemmän vaihtoehtoja, onpa tavoitteena erityisesti taloudellinen kannattavuus tai vaikkapa luonnonhoito, selvittää Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtaja Ritva Toivonen.

Lue lisää maanantain Länsi-Suomesta