Lämminilmakehittimen eristeet kärysivät U:gissa

Lämminilmakehittimen eristeet alkoivat käryttää Uudenkaupungin Louhijantiellä viiden aikaan.

Paikalla olleet henkilöt hoitivat nopeasti alkusammutuksen, joten pelastuslaitokselle jäi tehtäväksi tilanteen varmistaminen.

Laite sijaitsi yrityksen hallissa sisällä, mutta tehokkaan alkusammutuksen takia leviämisvaaraa ei ollut.

Laitteen sähkövastus oli mennyt epätavalliseen aikaan päälle, mitä selvitellään.