Lampaat muuttavat kesäksi Kaunissaareen

Kaunissaari Eurajoen edustalla vuokrataan ilman rahallista korvausta lampaiden laidunalueeksi.

Kunnanhallituksen hyväksymä vuokrasopimus ulottuu vuoteen 2020 asti. 

Lampaiden laiduntaminen on osa perinnemaiseman hoitoa eikä se estä alueen virkistyskäyttöä.

Teknisessä lautakunnassa asiasta jätettiin eriävä mielipide, mutta kunnanhallitus oli ratkaisussaan yksimielinen.

Edellisen kerran laidunasiaa puitiin vuonna 2009. Tuolloin kanta oli kielteinen, mutta hakemus koski nautojen laiduntamista Kaunissaaressa.

Lampaat viedään saareen noin kolmeksi kuukaudeksi. Kasvillisuudesta ja kalliopinta-alasta riippuen saareen viedään 0,2-4,0 uuhta karitsoineen hehtaaria kohti.

Omistaja lupaa, että laiduntamisessa käytetään hyväluonteisia uuhia ja karitsoita. Näin alueen virkistyskäyttö voi jatkua ennallaan.

Uuhet ovat myös arempia kuin pässit ja väistävät mielellään retkeilijöitä.