Lämpenevä sää on otollinen kirjanpainajien parveilulle

Ensi viikoksi luvattu lämpenevä sää tarjoaa kirjanpainajien parveilulle otolliset olosuhteet.

Lämmin sää ja viime syksyn tuulituhot lisäävät tulevan kesän tuhoriskiä eteläisen Suomen kuusikoissa.

Mikäli tuleva kesä on lämmin, on vaarana, että kirjanpainajien aiheuttamat taloudelliset tappiot metsänomistajille muodostuvat suuriksi. Suomen Metsäkeskus arvioi kesän 2013 kirjanpainajatuhojen kustannuksiksi kaksi miljoonaa euroa.