Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiölle Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Länsi-Suomessa toimivalle Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiölle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus, tiedottaa Suomalaisen Työn Liitto. Myös PDL - Palvelut Oy sai merkin.

Länsi-Suomen Diakonialaitos on kristilliseltä arvopohjalta toimiva yhteisö, joka vastaa eri väestöryhmien hyvinvointipalvelujen tarpeeseen. PDL - Palvelut toimii Säätiön strategian mukaisesti.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

Diakonialaitos on yleishyödyllinen säätiö, joka yhdessä omistamansa PDL – Palvelut Oy:n kanssa muodostaa yhteiskunnallisen konsernin. Se tuottaa monipuolisia sosiaali- ja terveysalan palveluja sekä näitä tukevia palveluja.