Länsi-Suomen Osuuspankissa on tyytyväisiä työntekijöitä

Länsi-Suomen Osuuspankissa on Suomen 17. tyytyväisimmät työntekijät. Kokonaistyytyväisyyden kannalta Suomen parhaiden työpaikkojen kolmen kärki on seuraava: elintarvikeyhtiö Valio, erityisrahoitusyhtiö Finnvera ja muoviteollisuuden raaka-aineita valmistava Borealis Polymers.

Vähiten tyytyväisiä työntekijöitä on henkilöstövuokrafirmoissa, it-yrityksissä sekä puhelinpalvelu- ja telemarkkinointiyrityksissä.

Ammattiliitto Pron tekemän tutkimuksen mukaan toimihenkilöiden kokonaistyytyväisyys työelämään on hieman kohentunut vuosien 2008–2010 taantuma-ajanjaksosta. Keskiverto toimihenkilö on edelleen vain noin 67 prosenttisen tyytyväinen työelämäänsä.

Joka neljäs eli 25 prosenttia toimihenkilöistä kokee työelämänsä hyväksi tai erittäin hyväksi. Joka kymmenes toimihenkilö arvioi, että oma työ on heikolla tai erittäin heikolla tasolla.

Tiedot selviävät Ammattiliitto Pron työhyvinvointiin ja tuottavuuteen keskittyvästä työmarkkinatutkimuksesta (TMT). Tutkimus perustuu huhti–toukokuussa 2013 toteutettuun kyselyyn, johon vastasi noin 10 000 yksityisellä sektorilla työskentelevää toimihenkilöä.