Länsi-Suomen vaalikone nostaa esiin myös paikallisteemoja

Länsi-Suomi lähestyy tällä viikolla kaikkia kansanedustajaehdokkaita vaalikoneensa kysymyksillä. Kysymyksiä vastattavaksi on kaikkiaan 27. Niissä selvitetään ehdokkaiden kantoja niin mahdollisiin verojen korotuksiin kuin työllisyyttä edistäviin toimiinkin.

Ehdokkailta penätään selkeitä vastauksia myös alkoholin haittojen suitsintaan ja tiestön kunnon kohentamiseen. Vaalikoneessa jokaisella ehdokkaalla myös mahdollisuus kommentoida omin sanoin kantaansa niin Natoon, yleiseen asevelvollisuuteen kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseenkin.

Lehden levikkialueen kunnat ulottuvat kahden vaalipiirin alueelle, siksi myös vaalikoneen kysymykset on suunnattu sekä Satakunnan että Varsinais-Suomen kansanedustajaehdokkaille.

Lukijat pääsevät Länsi-Suomen nettisivuilla vertaamaan omia kantojaan ehdokkaiden antamiin vastauksiin maaliskuun puolivälistä lähtien. Kone on avoinna aina huhtikuisiin vaaleihin saakka.

Ehdokkaiden ajatuksia ajankohtaisista asioista on luettavissa myös Länsi-Suomen artikkelisivulta, johon on avattu palsta vaalimielipiteille.

Siihen toimitus toivoo mahdollisimman monen ehdokkaan ennen ennakkoäänestyksen aloittamista kommentoivan itselleen ja seutukunnalleen tärkeistä asioista.

Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa huhtikuun 8. päivä jatkuen tiistaihin 14. huhtikuuta asti. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 19.huhtikuuta. Lopulliset tulokset vahvistetaan keskiviikkona 22. huhtikuuta.