Länsi-Suomessa on haettu aktiivisesti yritystukia

Länsi-Suomen alueella yritysrahoitusta on haettu aktiivisesti uuden yritystukilain voimaantulon jälkeen. Uusia hakemuksia on tullut vireille 1.7.2014–30.6.2015 välisenä aikana yhteensä jo 558 kappaletta ja haettu avustusmäärä on ollut 52,4 miljoonaa euroa.

Näistä valtaosa on ollut yrityksen kehittämisavustushakemuksia ja 16 hakemusta on käsitellyt toimintaympäristön kehittämisavustuksia.

Päätöksenteko uuden lain mukaan alkoi vuoden 2014 marraskuun alussa. Kehittämisavustuksia on myönnetty 1.11.2014–30.6.2015 välisenä aikana yrityksille 23,5 miljoonan euron edestä ja toimintaympäristöille 1,3 miljoonan euron edestä.

Myönnetystä rahoituksesta lähes 25 prosenttia kohdistuu metallituotteiden sekä koneiden ja laitteiden valmistuksen toimialoille.

Yritykset ovat vahvasti panostaneet uuteen teknologiaan, tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen, vaikka toimintaympäristö yrityksille on edelleen haasteellinen. Länsi-Suomesta löytyy monia vahvoja toimialoja, jotka ovat alallaan maailman huippua.

Uudistunut yritystukilaki

  • Yritystukilaki muuttui 1.7.2014 ja syksyn 2014 aikana yritystukien päätöksenteko keskitettiin Suomessa neljään suuralueeseen Hämeen (Etelä-Suomi), Etelä-Savon (Itä-Suomi), Keski-Suomen (Länsi-Suomi) ja Pohjois-Pohjanmaan (Pohjois-Suomi) ELY- keskuksiin.
  • Länsi-Suomen suuralueeseen kuuluvat Keski-Suomen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat. Tukien haku tapahtuu sähköisesti ja muu asiointi paikallisessa ELY-keskuksessa entiseen tapaan.
  • Uuden yritystukilain tuomia muutoksia on, että rahoitus painottuu erityisesti kasvavien ja kansainvälistyvien mikro- ja pk- yritysten kehittämishankkeisiin.
  • Hankkeissa on painotettu toimialan tavanomaisten investointien sijaan alan uusinta teknologiaa sekä yrityksen liiketoiminnan muuta kehittämistä kuten esimerkiksi tuotekehitystä ja kansainvälistymistä.