Länsirannikolle perusteilla syöpäkeskus

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien sekä Turun yliopiston yhdessä suunnitteleman syöpäkeskuksen perustaminen etenee, kun Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi  aiesopimusluonnoksen ja kustannukset.


Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus on jo tehnyt vastaavan hyväksymispäätöksen.
Uuden keskuksen tarkoituksena on toimia osana perusteilla olevaa kansallista syöpäkeskusta, joka puolestaan koordinoisi ja ohjaisi koko Suomen syövän hoitoa ja tutkimusta. 


Länsirannikolle on tarkoitus perustaa verkostomainen syöpäkeskus. Sillä sitoudutaan syövän hoidon erityisvastuualueen tasoiseen koordinointiin, kuten yhteisiin hoitoketjuihin, yhteiseen hoitoonpääsyn aikataulutukseen ja seurantaan, sekä yhteisiin hoidon laadun mittareihin ja seurantaan. Perusteilla on myös syöpäkeskuksen nettisivusto, jossa on tietoa potilaalle, omaisille ja henkilökunnalle.


Lisäksi syöpäkeskus koordinoisi erityisvastuualueen syöpätutkimusta, sekä varmistaisi tutkimuksen etenemistä ja tutkimuksesta saatavan tiedon mahdollisimman nopeaa ja tehokasta siirtymistä käytännön potilastyöhön. Kolmantena tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää yhteistyötä opetuksessa.