Länsirannikolle toivotaan kolmen toimipisteen yliopistosairaalaa

Ajatuksen länsirannikon kolmen toimipisteen yliopistosairaalasta esittää Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Tapani Rönnemaa.

Hänen mukaansa Turussa, Porissa ja Vaasassa toimiva yliopistosairaala voisi parantaa erikoislääkäripalvelujen saatavuutta koko Länsirannikon erityisvastuu (ERVA) -alueella.

Lääkärikoulutuksen hajauttamisesta saatujen hyvien kokemusten ansiosta sairaanhoitopiirit ovat lähteneet kehittämään länsirannikkostrategiaa myös laajemmin. Yhteistyötä halutaan laajentaa käsittämään niin potilashoitoa kuin sairaanhoidollisia tukipalveluitakin. Tavoitteena on yksi yliopistosairaala, joka toimisi Turussa, Porissa ja Vaasassa.

Rönnemaan mukaan ajatuksena on, että kaikissa kolmessa sairaalassa olisi täydellinen 24/7-päivystys. Valtaosasta oman alueensa erikoissairaanhoidosta Satakunnan ja Vaasan keskussairaalat vastaisivat nykyiseen tapaan. Kaikkein vaativin erikoissairaanhoito toteutettaisiin Tyksissä.

– Synergiaetuja voitaisiin saavuttaa esimerkiksi hallinnossa, it-järjestelmiä yhdistämällä ja uusien telelääketieteen sovellusten käyttöönotossa. Kolmen toimipisteen malli voisi nykyistä paremmin turvata erikoislääkärien riittävyyden myös Poriin ja Vaasaan, Rönnemaa toteaa.