Lapsen oikeudet paranivat merkittävästi

Lasten oikeuksien rikkomuksille tarkoitettu valitusmekanismi astuu voimaan YK:ssa. Menettely otetaan virallisesti käyttöön, kun kymmenes YK:n jäsenvaltio ratifioi Lapsen oikeuksien sopimuksen lisäpöytäkirjan tiistaina 14. tammikuuta.


Valitusmekanismin avulla voidaan ilmoittaa lasten oikeuksiin kohdistuvista loukkauksista. Valitukset käsittelee kansainvälinen komitea, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista.


Lapsen oikeuksien sopimus oli pitkään ainoa YK:n ihmisoikeussopimus, johon ei sisältynyt valitusmekanismia. Kansainvälinen World Vision kampanjoi näkyvästi sen puolesta yhdessä muiden lapsijärjestöjen kanssa.


Mekanismin sisältävä lisäpöytäkirja hyväksyttiin joulukuussa 2011, mutta se astuu voimaan vasta tänä vuonna, kun kymmenes jäsenvaltio, Costa Rica, ratifioi sen. Muut sopimuksen jo ratifioineet maat ovat Albania, Bolivia, Gabon, Saksa, Montenegro, Portugali, Slovakia, Espanja ja Thaimaa. Suomessa ratifiointiprosessi on vielä kesken.