Lapset ja nuoret ovat tyytyväisiä elämäänsä ja viihtyvät koulussa

Tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan ammattioppilaitosten opiskelijat, etenkin pojat, pitävät koulunkäynnistä. Kuva: arkisto/Pekka Lehmuskallio

Yli puolet lapsista ja nuorista kertoo pitävänsä koulunkäynnistä ja kokevansa opettajien olevan kiinnostuneita oppilaan kuulumisista. Koulunkäynnistä pitävät etenkin perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaat sekä ammattioppilaitosten opiskelijat, etenkin pojat. 

Koulu-uupumusta kokevat yleisimmin tytöt perusopetuksen 8. ja 9. luokilla ja lukioissa.

– Oppilaitosten osallisuutta tukevalla toimintakulttuurilla on tärkeä asema lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä, ja sitä tulee edelleen vahvistaa, toteaa THL:n erikoistutkija Riikka Ikonen.

Lapset ja nuoret kokevat kuitenkin pääosin olevansa tyytyväisiä elämäänsä ja yhä useammilla on hyvä keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa.

Kokemus hyvästä keskusteluyhteydestä on yleistynyt etenkin perusopetuksen 8. ja 9. luokkien, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten pojilla verrattuna aikaisempiin vuosiin.

– Lapsen ja vanhemman välinen avoin vuorovaikutus suojaa lasta monella tapaa ja edistää hyvinvointia. 

Tiedot perustuvat keväällä 2019 toteutettuun Kouluterveyskyselyyn, johon vastasi yhteensä yli 260 000 perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvää lasta, perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyvää nuorta sekä lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 1. ja 2. vuotta opiskelevaa nuorta.