Lapset kokevat väkivaltaa aiempaa vähemmän

Tämän päivän lapset ja nuoret kokevat väkivaltaa vähemmän kuin ikätoverinsa kuusi vuotta sitten. Väkivaltaa koetaan kuitenkin edelleen niin kotona, koulussa, harrastusten parissa kuin netinkin välityksellä.

Tiedot ilmenevät Poliisiammattikorkeakoulun ja Nuorisotutkimusseuran yhteistyönä toteutetusta tutkimuksesta.

Lapsiuhritutkimuksenakin tunnettu tutkimus toteutettiin syksyllä 2013 kyselynä kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille lapsille. Kyselyyn vastasi 11 364 lasta ympäri Suomea.

Kokonaisuutena tarkastellen lasten ja nuorten väkivaltakokemukset ovat vähentyneet, mutta kehityssuunta vaihtelee väkivaltatyypistä riippuen. Esimerkiksi kuritusväkivalta on vähentynyt, ryöstöjen kohteeksi joutuminen on pysynyt ennallaan ja varkaudet ovat jopa yleistyneet.