Laskettelupalvelut kunnossa Lounais-Suomessa

Lounais-Suomen alueella sijaitsevien laskettalupalvelukohteiden kokonaisturvallisuus on hyvä.

Asia ilmenee Lounais-Suomen aluehallintoviraston toteuttamasta valvontaprojektin raportista, joka tehtiin viime vuoden helmi-maaliskuun aikana. Havaittuja epäkohtia oli hyvin vähän.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella tarkastettiin yhteensä kuuden laskettelukeskuksen palvelujen turvallisuustaso.

Kaikissa kohteissa oli laadittu kuluttajaturvallisuuslain vaatimusten mukainen turvallisuusasiakirja. Kaikissa kohteissa pidettiin myös onnettomuuskirjanpitoa.

Suurin puute, kirjallinen riskinarvioinnin kuvaus ja sen perusteella tehtyjen toimenpiteiden kirjaaminen asiakirjaan oli kolmella laskettelukeskuksella joiltakin osin puutteellinen. Kaikissa kohteissa kuitenkin tiedostettiin käytännössä toimintaan liittyvät riskit.

Rinteiden ja huoltoon liittyvien laitteiden kunnossapidossa ei ollut huomautettavaa. Kohteiden henkilökunta oli ensiaputaitoista. Myös asiakkaille annettava turvallisuuteen liittyvä opastus oli asianmukaista. 

Mitkään havaituista epäkohdista eivät vaatineet kiireellisiä korjaustoimenpiteitä.