Laskettelupalvelut ovat turvallisia Satakunnassa

Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella tarkastettiin helmi-maaliskuussa 2013 yhteensä kuuden laskettelukeskuksen palvelujen turvallisuustaso ja vaatimuksenmukaisuus. Valvontaprojektin raportista käy ilmi, että laskettelupalvelukohteissa palvelujen kokonaisturvallisuus oli hyvä. Epäkohtia oli hyvin vähän.Kaikissa kohteissa oli laadittu kuluttajaturvallisuuslain vaatimusten mukainen turvallisuusasiakirja. Turvallisuusasiakirjojen sisältö vastasi melko hyvin turvallisuusasiakirja-asetuksen vaatimuksia.Kaikissa kohteissa pidettiin myös onnettomuuskirjanpitoa. Suurin puute, kirjallinen riskinarvioinnin kuvaus ja sen perusteella tehtyjen toimenpiteiden kirjaaminen asiakirjaan oli kolmella laskettelukeskuksella joiltakin osin puutteellinen. Kaikissa kohteissa kuitenkin tiedostettiin käytännössä toimintaan liittyvät riskit.Rinteiden ja huoltoon liittyvien laitteiden kunnossapidossa ei ollut huomautettavaa. Kahdessa kohteessa annettiin huomautus siitä, että ensiaputaitojen tai turvallisuuskoulutuksen kertausta ei ollut riittävän usein järjestetty.Lounais-Suomen aluehallintovirasto koordinoi valvontaprojektin ja tarkastukset tehtiin kuntien terveystarkastajien toimesta.