Lautakunta: Mannerlohelle löytyisi parempikin paikka

Pyhämaan Pujon kalankasvatuslaitokselle löytyisi haitattomampi paikka ulompaa mereltä. Esimerkiksi Koirankarin ja Haurusten välille sijoitettuna toiminnasta olisi vähemmän haittaa asukkaille ja mökkiläisille.

Näin linjaa Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta, joka muotoili muistutuksensa Mannerlohi Oy:n ympäristölupahakemukseen tiistaina. Muistutuksessa kalankasvatuksen lisäämiselle vaaditaan varsin tiukkoja ehtoja.

Lautakunnan mukaan Pujon laitos on sijainniltaan yhtiön muita laitoksia haitattomampi, mutta ei siis kuitenkaan paras mahdollinen. Edellytyksenä tuotantomäärän kasvattamiselle Pujossa olisi lautakunnan mielestä edellytettävä laitoksen sijoittamista ulommas merelle. Lisäksi Pujon laitoksen lisäystä vastaava tuotantomäärä olisi ehdottomasti siirrettävä pois Mannervedeltä ja Pyhäsalmelta.

Mannerlohi Oy hakee lupaa kasvattaa Pujon saaren koillispuooella kalaa 600 000 kiloa vuodessa. Nykyinen ympäristölupa sallii paikalla 66 000 kilon kasvattamisen.