Leader Pyhäjärviseutu laajenee, kun Eurajoki vaihtaa kaksi Leader-aluetta kolmanteen

Leader-alueiden nykyinen jako. Parin vuoden päästä tämä jako muuttuu, kun Eurajoki (Luvia mukaanlukien) siirtyvät osaksi Leader Pyhäjärviseutua.

Eurajoen kunta vaihtaa Leader-aluettaan tulevalle EU-ohjelmakaudella, joka päättyy tänä vuonna. Eurajoki liittyy seuraavan ohjelmakauden alusta Leader Pyhäjärviseudun alueeseen.

Käytännössä siirtymäaika tapahtuu siirtymäajan myötä kahden vuoden kuluttua.

Tähän asti Eurajoki on kuulunut kahteen eri Leader-alueeseen. Jako on perua kuntaliitosta edeltävältä ajalta. Luvia on kuulunut Leader Karhuseutuun ja "vanha Eurajoki" taas Leader Ravakkaan, johon Raumakin lukeutuu.

Kuuluminen vain yhteen alueeseen on kunnan mukaan kunnalle tarkoituksenmukaista, eikä yhteistyössä ole ollut moitittavaa.

– Haluan korostaa, että yhteistyö sekä Ravakan että Karhuseudun kanssa on sujunut erinomaisesti. Tämä tilanne tiedostettiin heti kuntaliitoksen yhteydessä, ja silloin päätettiin, että katsotaan tämä ohjelmakausi loppuun ja tehdään sitten ratkaisuja, Eurajoen kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi sanoo tiedotteessa.

Uusi Leader-ohjelmakausi pääsee tämänhetkisen arvion mukaan alkamaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen. Siirtymäkausi mennään vielä vanhojen sääntöjen mukaan, mutta Leader-ryhmien käyttöön tulee uutta rahoitusta, jota ne voivat jakaa alueidensa yrityksille ja yhteisöille hankkeisiin.

Siirtymäkauden ajan eli vuosina 2021 ja 2022 yhdistykset ja yritykset voivat edelleen hakea rahoitusta Leader Ravakalta ja Leader Karhuseudulta. Leader-tukien haku on jatkuva.

Leader Pyhäjärviseutuun lukeutuvat tällä hetkellä Eura ja Säkylä. Sillä on ollut kiinnostusta kasvattaa aluettaan, ja se osoitti mielenkiintonsa myös Eurajokea kohtaan.

– Tätä keskustelua on käyty koko ajan avoimesti yhdessä kaikkien Leader-ryhmien ja ministeriön kanssa. Pyhäjärviseutu valikoitui, koska näimme, että tästä syntyisi luonteva alue. Eura ja Säkylä ovat samankokoisia kuntia Eurajoen kanssa ja siten niiden lähtökohdat ovat samanlaisia, Lakaniemi sanoo.

Taustalla on myös Leader-ryhmien kriteereihin liittyvä vaatimus. Seuraavalle ohjelmakaudelle maa- ja metsätalousministeriö on asettanut kriteereiksi sen, että toiminta-alueella on oltava vähintään kaksi kuntaa ja 20 000 asukasta. Euran ja Säkylän yhteenlaskettu asukasmäärä ei aivan riitä.

– Jos olisimme yhdistyneet Ravakan tai Karhuseudun kanssa, alueen väkiluku olisi noussut jo 90 000 paikkeille. Pienemmät alueet takaavat, että toiminta pysyy mahdollisimman paikallisena. Nyt meidät on koettu helposti lähestyttäväksi ja tunnemme hyvin alueidemme toimijat, Leader Pyhäjärviseudun toiminnanjohtaja Elina Haavisto sanoo tiedotteessa.

Leader Pyhäjärviseutu aikoo perustaa uuden kauden alkuun mennessä Eurajoelle toimipisteen.

Mikä ihmeen Leader?

  • Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää.
  • Koko Suomi on jaettu 54 Leader-ryhmän kesken, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Tarkoituksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi.
  • Leader-ryhmät toimivat kehittämisstrategian pohjalta, jonka ne laativat yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Strategia ohjaa ryhmän hallituksen toimintaa, kun se tekee päätökset rahoitettavista hankkeista. Hallitus valitaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti siten, että kolmasosa jäsenistä edustaa paikallista julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä sekä yrityksiä ja loput kolmasosa alueen asukkaita.
  • Leader-rahoituksesta tulee 42% EU:n maaseuturahastosta, 38% valtiolta ja 20% kunnilta.
  • Lähde: Satakunnan Leader-ryhmien tiedote