Leader-tuesta hyötyy yhä useammin myös ympäristö, kun rahaa myönnetään esimerkiksi lähivesien suojeluun ja energiaremontteihin

Raumalla Leader-tukea on myönnetty esimerkiksi Narvijärven suojeluun. KUVA: arkisto/Juha Sinisalo

Luonnon monimuotoisuus ja ilmasto ovat hiipineet yhä merkittävämmäksi tekijäksi lounaissuomalaisiin Leader-hankkeisiin. 

EU-lähtöisen Leader-toiminnan ydin on ensisijaisesti maaseudun elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin parantaminen, pyritään tukea käyttämään myös ympäristänäkökulmasta kestävällä tavalla. Tämä näkyy vuosi vuodelta selkeämmin.

– Esimerkiksi meidän alueellamme Vakka-Suomessa ja Rauman seudulla on viime vuosina rahoitettu useita lähivesien tilan parantamiseen tähtääviä hankkeita, joita ei aiemmin juuri ollut. Myös kokoontumistilojen kehittämisessä tunnistetaan nyt paremmin energiansäästö rahan säästämisen ohella myös ympäristöteoksi, sanoo Leader Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio tiedotteessa.

Raumalla on esimerkiksi tuettu Narvijärven suojelullista toimintasuunnitelmaa ja Pyhärannassa Kirikallion energiaremonttia.

Myönteisiä ympäristövaikutuksia lähes 190 hankkeessa

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toimivien yhdeksän Leader-ryhmän tukemista yleishyödyllisistä kehittämishankkeista 187:ssä on saavutettu ryhmien mukaan myönteisiä ympäristövaikutuksia vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi ympäristö on  hyötynyt 31:stä yritystukihankkeesta.

– Maaseuturahaston tukia on käytetty muun muassa niin, että energiaa säästyy, vesistöjen tila parantuu ja maaseudun asukkaiden ymmärrys ympäristöasioista lisääntyy. Lisäksi Leader-hankkeissa on onnistuttu parantamaan esimerkiksi maaseudun kierrätysmahdollisuuksia ja torjumaan luonnon monimuotoisuudelle haitallisia vieraslajeja, ryhmät listaavat.

Ympäristötyöhön tukea myös ely-keskuksista

Myös ely-keskukset myöntävät tukea maaseuturahastosta.

Lähes kolme miljoonaa euroa Varsinais-Suomen ely-keskuksen vuosien 2014-2020 kehittämishankkeiden tuesta suuntautui vesien suojeluun ja ravinnekierrätykseen. Yrityksie tuettiin uusiutuvan energian käyttöön 2,2 ja kiertotalouteen 1,82 miljoonalla eurolla.

Satakunnan ely-keskus on samalla aikajaksolla myöntähyt viisi miljoonaa euroa erilaisiin ilmastohankkeisiin.