Lentoliikenteen loppuminen olisi myös imagotappio

Tuoreen selvityksen mukaan lentoliikenteen loppuminen Porin lentokentältä merkitsisi maakunnalle noin 450 henkilötyövuoden menetystä.

Maakunnalle se olisi selkeä imagotappio. Yhteyksien heikkeneminen haittaisi merkittävästi yritystoiminnan sijoittumista ja kehittymistä Satakunnassa.

Uudet reitit ja kasvaneet mahdollisuudet ovat lisänneet lentoyhteyksien käyttöä Porista. Näkyvät ovat siten selvästi aiempaa valoisammat.

Tiedot ilmenevät selvityksestä, joka tehtiin osana Prizztech Oy:n toteuttamaa ja Satakuntaliiton EAKR-rahoittamaan Satakunta siiville -hanketta. Sen teki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Selvitys julkistettiin Porissa tänään.

Yrityskyselyyn vastasi 41 yritystä. Lisäksi haastateltavina olivat Porin kaupunki, Satakunnan kauppakamari, Satakunnan Yrittäjät, Rauman kauppakamari ja Finavia Oyj.