Levätilanne jotakuinkin ennallaan

Lounais-Suomen sinilevätilanne on suurelta osin pysynyt viime viikon kaltaisena. Sisävesillä levät ovat hieman lisääntyneet ja merialueella Halikonlahdella on esiintynyt monin paikoin runsaasti levää.

Sisävesien vakiohavaintopaikoista vähän levää on havaittu muun muassa Säkylän Pyhäjärvessä Katismaan uimarannalla ja Valasrannassa sekä Köyliönjärven Yttilän Ottassa.

Runsaasti levää on havaittu Sääksjärven Madekalliossa Kokemäellä ja Rauman Narvijärvellä levää on havaittu vähän veteen sekoittuneena.

Selkämerellä on havaittu vähäisiä määriä levää Raumalla Kylmäpihlajan lähistöllä.