Lihan kulutuksen ilmastovaikutusten käsittely mediassa on liioiteltua, arvioi puolet MTK:n kyselyyn vastanneista

Liha maistuu suomalaisille, selviää MTK:n teettämästä kyselystä. Kuva: Mostphotos.

Lihan asema suomalaisten ruokapöydissä on vakaa, päättelee Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK teettämänsä tutkimuksen perusteella.

Kyselyssä kartoitettiin suomalaisten näkemyksiä lihan tuotannosta ja kulutuksesta. Vastaajista yli 80 prosenttia ilmoitti syövänsä lihaa vähintään kerran viikossa.

Useamman kerran viikossa lihaa syöviä on suomalaisista lähes 70 prosenttia. Miesten ja naisten välillä ei ollut merkittävää eroa siinä, kuinka usein lihaa syödään

Kolme neljästä suomalaisesta on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että kotimaista lihaa tulisi tuottaa vähintään suomalaisten kulutusta vastaava määrä.

MTK:n Kantar TNS Agri Oy:llä teettämässä kyselyssä puolet vastaajista piti lihan kulutuksen ilmastovaikutusten käsittelyä mediassa liioiteltuna. Eniten tätä mieltä olivat yli 45-vuotiaat ja perussuomalaisten, kokoomuksen ja keskustan kannattajat. Vähiten tätä mieltä olivat alle 30-vuotiaat ja vihreiden kannattajat.

Kysely tehtiin marraskuun ensimmäisellä viikolla, ja siihen vastasi hieman yli 1000 suomalaista.