Liikenne- ja asumisturvallisuus esillä Punaisen Ristin viikolla Lapissa

Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirissä on meneillään hanke ”Arjen turvallisuuden edistäminen maaseudulla”. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä Punaisen Ristin paikallisosaston, alueen muiden toimijoiden ja kylien asukkaiden kanssa vapaaehtoistoiminnan malleja syrjäseuduilla asuvien ihmisten arjen turvallisuuden lisäämiseksi, omaehtoisen selviytymisen ja auttamisvalmiuden vahvistamiseksi. 

- Lapin alueelta lähti mukaan kolme kyläyhdistystä, hankkeen projektipäällikkö Marika Raitaniemi iloitsee. Mukana ovat Kaukalainen, Kuolimaa ja Ylisenpään kylärinki. 

SPR:n Lapin osasto järjestää perinteisen Punaisen Ristin viikon tapahtuman Lapin Osuuspankin edessä lauantaina 10. toukokuuta kello 10-13.

Tapahtumassa käydään läpi muiden muassa liikenteeseen ja asumisturvallisuuteen liittyviä riskejä. Turvallisuustilaisuuksia järjestetään kesän aikana myös kylätaloilla.