Liikenne kasvatti Laitilan päästöjä

Laitilan kasvihuonepäästöt kasvoivat vuodesta 2017 vuoteen 2018 viitisen prosenttia. Keskimäärin päästöt kasvoivat CO2-raportin piirissä olevissa kunnissa kolmisen prosenttia.

Laitilan päästöjen aiheuttajista merkittävin oli liikenne. Sen osuus päästöistä oli 40 prosenttia.

Merkittävässä osassa erityisesti pienissä kunnissa on läpiajoliikenne. Näin on myös Laitilassa, jonka läpi kulkee valtatie 8.

Myös maatalouden ja jätehuollon päästöt ovat Laitilassa verrattain suuret.

Positiivisena seikkana raportista voidaan nostaa esille asukaskohtainen sähkönkulutus, joka Laitilassa on noin puolet pienempää muihin raportin piirissä oleviin kuntiin nähden.

Maakunnan tasolla vertailtaessa Laitila sijoittuu Varsinais-Suomen suurimpien päästöjen tuottajiin, kun päästöjä tarkastellaan asukaskohtaisesti. Edellä tässä tilastossa ovat vain Somero ja Loimaa.