Liikenneonnettomuuksien määrä oli vuonna 2017 tutkintahistorian pienin – varsinkin pyöräilyonnettomuudet vähenivät hurjasti

Tulevaisuudessa aktiivisen turvatekniikan kehittymisen odotetaan näkyvän selvimmin suistumisonnettomuuksien määrän alenemisena. Arkistokuva: Juha Sinisalo

Tieliikenneonnettomuuksien määrä oli vuonna 2017 tutkintahistorian pienin, selviää Onnettomuustietoinstituutin (OTI) ennakkoraportista.

Viime vuonna tutkittiin 208 kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Tapaturmissa menehtyi yhteensä 226 henkeä. Luku on 14 prosenttia pienempi kuin vuonna 2016.

– Hyvä taloustilanne lisää usein liikenteen määrää, joten todennäköisesti myös viime vuonna liikennesuoritteet olivat kasvussa. Tästä huolimatta onnettomuuksien määrä väheni, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena, toteaa OTIn yhteyspäällikkö Tapio Koisaari.

Suistumisonnettomuudet olivat jälleen yleisin onnettomuustyyppi. Niitä tapahtui 74, eli 44 prosenttia kaikista kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista. Luku on suurin piirtein sama kuin aiempina vuosina.

Henkilöautoilijoiden aiheuttamia onnettomuuksia tapahtui viime vuonna 22, joka on 15 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016.

Myös kaksipyöräisillä sattui kuolemaan johtaneita onnettomuuksia aiempaa vähemmän. Koisaaren arvioin mukaan siihen vaikutti myös huono kesäsää, joka piti harrastajien menopelit talleissa eikä tien päällä.

Kuolemaan johtaneiden pyöräilyonnettomuuksien määrä väheni huomattavasti, 32 prosenttia vuoteen 2016 verraten. Yli 64-vuotiaiden ikäluokka korostuu tilastoissa: iäkkäät kuolevat törmäyksissä nuoria helpommin.

Passiivisten turvalaitteiden kehitys on nyt jo lähes huipussaan. Tulevaisuudessa turvallisuuden parantamisessa tehokkainta on pyrkiä välttämään onnettomuuksien syntyä.

– Aktiivisen turvatekniikan odotetaan näkyvän selvimmin suistumisonnettomuuksien määrän alenemana, Koisaari sanoo.