Liikenneturva kannustaa kuntia ottamaan käyttöön alhaisempia nopeusrajoituksia

Raumalla on otettu käyttöön muun muassa pyöräkatukokeilu Sahanpolulla. Kuva: arkisto / Juha Sinisalo

Kunnat hallinnoivat liikenneympäristöjä, joilla valtaosa arkisista askeleista otetaan. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista 80 prosenttia toivoi, että uusi kunnanvaltuusto edistäisi kotikunnan liikenneturvallisuutta aktiivisesti. Liikenneturva kannustaa kuntia ottamaan käyttöön alhaisempia nopeusrajoituksia.

– Liikenteen kokeminen turvalliseksi esimerkiksi koulumatkalla on kunnille tärkeä vetovoimatekijä. Liikenneturvallisuusstrategian luonnoksessa on yhtenä toimenpiteenä kirjattu ajonopeuksien rauhoittaminen niin, että se tukee jalankulun ja pyöräliikenteen turvallisuutta. Nopeuksien laskeminen 30 kilometrin tuntinopeuteen on suositeltavaa eritoten alueilla, joissa kävellään ja pyöräillään paljon, joissa on paljon kouluja tai palvelutaloja. Myös kotikatujen ajonopeuksien rauhoittaminen lisää koettua turvallisuutta, summaa Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen.

Noin puolet henkilövahinkoon johtavista tieliikenteen onnettomuuksista tapahtuu taajama-alueilla. Kun Liikenneturva vertaili kuntien katujen nopeusrajoituksia onnettomuuksien määrään, oli aineistossa nähtävissä korrelaatio onnettomuuksien määrän ja 30 kilometrin tuntinopeuksen tieosuuksien välillä. Henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä väheni hienoisesti 30 kilometrin tuntinopeuksisten tieosuuksien kasvaessa.

– Esimerkiksi Espoossa kaduista lähes 60 prosenttia on 30 kilometrin rajoituksella. Liikenneonnettomuuksien uhrien määrä asukaslukuun suhteutettuna on pieni verrattuna muihin isoihin kaupunkeihin. Ajonopeuksien rauhoittaminen on tehokas turvallisuustoimi, mutta oikotie onneen se ei välttämättä ole. Esimerkiksi Oulussa on sekä vähän onnettomuuksia että 30 kilometrin alueita. Kunnan ratkaisuna voi olla myös kävelyn ja pyöräilyn erottaminen moottoriajoneuvoliikenteestä. Olennaista on, että liikenneympäristö tukee nopeusrajoitusta. Rajoitusten noudattaminen tarvitsee myös uskottavaa valvontaa, selventää Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Ajoneuvojen nopeudet vaikuttavat myös siihen, millaisena liikenne koetaan. Kun Liikenneturvan kyselyissä selvitettiin suomalaisten suhtautumista 30 km/h nopeusrajoitukseen, vastanneista 62 prosenttia luonnehti sitä turvalliseksi. Lähes kahdeksan kymmenestä pitää edes jokseenkin hyväksyttävänä 30 km/h nopeusrajoitusta alueilla, joissa kävellään ja pyöräillään paljon.