Liikenneturvan kevätmuistutus autoilijoille: huomioi kaksipyöräisillä liikkuvat erityisesti risteystilanteissa

Kun saapuu risteykseen, kannattaa nopeutta hiljentää hyvissä ajoin, jotta pyöräilijät ja kävelijät ehtii huomata, muistutetaan Liikenneturvasta. Kuva: Nina Mönkkönen / Liikenneturva

Lumien ja jäiden sulamisen myötä liikenteessä on entistä enemmän pyöräilijöitä, mopoilijoita ja moottoripyöräilijöitä, jotka autoilijoiden on syytä ottaa huomioon, muistuttaa Liikenneturva.

Tarkkana on syytä olla erityisesti risteystilanteissa, joihin iso osa pyöräilijän ja autoilijan välisistä onnettomuuksistakin liittyy. Usein taustalla on Liikenneturvan mukaan "inhimillinen havaintovirhe", kun kuljettaja ei ole huomannut lähestyvää pyöräilijää, kävelijää tai muuta liikkujaa – tai havaitsee tämän liian myöhään.

Etenkin oikealle kääntyessä kuljettajan katse jää liian helposti seuraamaan vain ajoradalta vasemmalta tulevia. Kun saapuu risteykseen, kannattaa nopeutta hiljentää hyvissä ajoin, jotta pyöräilijät ja kävelijät ehtii huomata. Ennen ratin kääntämistä katsotaan vielä olan yli, ettei pyöräilijä jää havainnoimatta, Liikenneturvan koulutusohjaaja Erkka Savolainen neuvoo tiedotteessa.

– Kevätauringon häikäisy tuo vielä omat haasteensa näkemiseen. Ja luonnollisesti jos katse on kännykässä, ei se ole liikenteessä. Havainnoinnissa on skarpattava yhtä lailla tutuilla ajoreiteillä kuin vieraammassa ympäristössä, Savolainen muistuttaa.

Liikenteestä turvallisempaa tekevät ennakoiva ajotapa huolellinen havainnointi. Ajoneuvon näkyvyyden katvealueita on syytä tarkkailla erityisesti kaistanvaihdoissa, oikealle kääntymisissä, liikkeellelähdöissä ja peruutuksissa, Liikenneturvasta todetaan.

– Etenkin taajamissa onnettomuuksia ehkäistään tarkkailemalla aktiivisesti ympäristöä ja ennakoimalla muiden tienkäyttäjien toimintaa ja ajamalla itse ennakoitavasti. Tarkista kuollut kulma ja katso vielä kerran ovat tärkeitä ohjenuoria niin kokeneelle kuin kokemattomammalle kuljettajalle, Savolainen luettelee.

Havainnoinnin lisäksi Savolainen painottaa, että kaksipyöräisille on muistettava antaa tilaa. Turvaväli pyörän perässä ajettaessa tai sivusuunnassa ohitettaessa on pidettävä riittävänä.

– Jokainen voi muistuttaa itseään siitä, että liikenteessä liikutaan muutoinkin kuin autoilla. On pyöräileviä, käveleviä, mopoilevia ja moottoripyöräileviä ihmisiä. Liikenne vain monimuotoistuu kesää kohti, Savolainen korostaa.