Liikennevirasto hyväksyi Reilan väyläsuunnitelmat

Liikennevirasto on hyväksynyt Pyhärannan Reilan kevyenliikenteen väylän suunnitelmat.

Kunnan rakennustarkastaja Olli Lahtonen kertoo, että suunnitelmat tulevat julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

-Käymme vielä ELY-keskuksen kanssa neuvotteluja rakentamiseen liittyvistä yksityiskohdista. Näyttäisi siltä, että kunnan tehtäväksi jää väylän alle jäävien maiden haltuunottopaalutus. ELY-keskus puolestaan hoitaisi itse haltuunoton ja päättäisi korvauksista, kertoo Lahtonen.

Kevyenliikenteen väylän rakentaminen voisi alkaa ensi keväänä.