Liikenteen uuden solmukohdan suunnitelu alkaa

Rauman kaupunki lähtee mukaan Luostarinkylän eritasoliittymän suunnitteluun lupaamalla pistää kustannukset puoliksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt sopimuksen kulujenjaosta. Suunnittelukustannusten arvioidaan olevan noin 250 000 euroa.