Liikojen opintotukien vapaaehtoisen palautuksen takaraja lähestyy

Opiskelijat voivat palauttaa vapaaehtoisesti maaliskuun loppuun mennessä liiat opintotuet sekä asumislisät. Näin välttää tuen takaisinperinnän 15 prosentilla korotettuna.

Palautus on ajoissa maksettu pankissa viimeistään torstaina 28.3. tai verkkopankkimaksuna viimeistään eräpäivällä 31.3.

Paperilomake sen sijaan tulee toimittaa jo 8.3. mennessä Kelan toimistoon tai yliopiston opintotukitoimistoon.

Jos opiskelija on nostanut opintotukea yhdeksältä kuukaudelta, vuosituloraja on 11 850 euroa.

Opintotuen vapaaehtoisten palautusten määräaika pitenee kahdella kuukaudella toukokuun loppuun vuonna 2014.