Lillonkariin jälleen uintikielto

Lillonkarin rantasaunan uimaranta Unajassa asetettiin eilen jälleen kerran käyttökieltoon. Uimakiellon syynä on uimavedestä otetuissa vesinäytteissä todettu korkea suolistoperäisten enterokokkien pitoisuus.

Uimakielto on voimassa toistaiseksi. Veden laatua seurataan säännöllisesti, ja seuraavat näytteet uimarannalta otetaan ensi viikon tiistaina. Uimakielto voidaan purkaa, kun suolistoperäisten enterokokkien pitoisuus kahdessa peräkkäisessä näytteessä alittaa jälleen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa annetun raja-arvon.

Lillonkarin rantasaunan uimarannalla on todettu vastaavaa enterokokkien pitoisuuden nousua kahtena edellisenä kesänä. Rauman uimarantojen veden laatu on yleensä ollut hyvä, eikä raja-arvojen ylityksiä ole juuri muilla uimarannoilla esiintynyt. Otanlahden ja Saharannan uimarannoilta otettiin uimavesinäytteet myös 30.7., ja näillä rannoilla uimaveden laatu todettiin hyväksi.

Syytä enterokokkipitoisuuden nousulle yritetään selvittää yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Lillonkarin uimaranta on mukana tänä kesänä alkavassa tutkimusprojektissa, jossa selvitetään vesissä esiintyvien enterokokkien lajistoa sekä kampylobakteerien, norovirusten ja adenovirusten esiintymistä.

Tutkimusprojektin tavoitteena on selvittää uimarantavesien laatupoikkeamiin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on myös saada selvyys siitä, mistä eläinlajista rannan suolistoperäiset bakteerit ovat peräisin. Tutkimukseen on otettu mukaan noin viisi uimarantaa ja tutkimusprojekti jatkuu myös vuonna 2014.