Lillonkarissa pääsee taas uimaan, jos tarkenee

Lillonkarin rantasaunan uimarannalle elokuun 5. päivä asetettu uimakielto on nyt purettu. Uimakiellon syynä oli uimavedestä otetuissa vesinäytteissä todettu korkea suolistoperäisten enterokokkien pitoisuus.

Uimarannalta 9.9. ja 11.9. otetuissa näytteissä suolistoperäisten enterokokkien pitoisuus oli selvästi alle sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asetetun raja-arvon. Näytteiden perusteella uimaveden laatu on siis korjaantunut.

Syytä enterokokkipitoisuuden nousulle on selvitetty yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Lillonkarin uimaranta on ollut mukana tänä kesänä alkaneessa tutkimusprojektissa, jonka tavoitteena on selvittää uimarantavesien laatupoikkeamiin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä.

Suolistoperäisten enterokokkien runsasta esiintymistä uimavedessä pidetään merkkinä uimaveden ulosteperäisestä saastumisesta. Ulosteperäiseen saastumiseen liittyy yleensä myös ihmisten ulosteissa varsin yleisesti esiintyvien noro- ja adenovirusten tai eläinten ulosteissa yleisesti esiintyvien kampylobakteereiden esiintyminen.

Alustavien tutkimustulosten mukaan Lillonkarin uimarannalta otetuissa näytteissä ei ole todettu noro- tai adenoviruksia eikä kampylobakteereita. THL jatkaa näytteiden tutkimista edelleen ja raportoi tutkimustuloksista myöhemmin. Tutkimusprojekti mahdollisesti jatkuu myös vuonna 2014.