Logistikas kovassa prässissä

Logistikas Oy:n toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Kolme ihmistä jouduttiin irtisanomaan ja kaksi lomauttamaan.

Jo tätä ennen Logistikas kertoi kymmenen työntekijän irtisanomisesta kesällä. Syynä on yhtiön metallialalla toimivien asiakasyritysten viennin heikko kehitys ja siitä johtuva tuotannon vähennys.

– Palveluyritykset ovat prässissä, kun asiakaskunnassa tapahtuu nopeita volyymin muutoksia. Me joudumme joustamaan, eikä tässä tilanteessa normaali jousto enää riitä, kommentoi Logistikaksen toimitusjohtaja Toni Brigatti.