Loipartin johdolle yli kolmen vuoden vankeustuomiot

Eurassa laivojen keittiöitä ja muonatiloja valmistaneen Loipart Oy:n toimitusjohtaja Outi Rantanen ja yhtiössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttänyt Jukka Lehtinen on kumpikin tuomittu kolmeksi vuodeksi ja viideksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen.

Satakunnan käräjäoikeus katsoi heidän syyllistyneen törkeään veropetokseen, törkeään kirjanpitorikokseen sekä törkeään työeläkevakuutusmaksupetokseen.

Kumpikin määrättiin liiketoimintakieltoon, joka alkaa 16.5 kuluvaa vuotta ja päättyy 16.5. 2019.

Syyttäjän vaatimukseen tuomittujen välittömästä vangitsemisesta käräjäoikeus ei suostunut.

Syyttäjän mukaan yrityksestä erilaisin järjestelyin jätettiin maksamatta veroja yli 1,3 miljoonaa euroa. Maksamatta oli jäänyt sekä ennakonpidätyksiä että arvonlisäveroja ja työeläkevakuutusmaksuja.

Oikeus määräsikin tuomitut yhteisvastuullisesti maksamaan tuntuvat korvaukset. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarille maksettavaa määrättiin runsaat 608 000 euroa. Viivästyskorkoa lasketaan 20.4. 2011 lukien.

Verottajalle he joutuvat maksamaan runsaat miljoona euroa. Lisäksi kummankin maksettavaksi lankesivat runsaan 10 000 euron oikeudenkäyntikulut ja asianajajapalkkiot.