Lomautettujen asiointi Satakunnan TE-toimistossa muuttuu

Lomautettujen asiointi Satakunnan TE-toimistossa muuttuu 1. heinäkuuta alkaen. Muutos vaikuttaa niin työnhakijan kuin työnantajan asiointiin TE-toimistossa lomautustilanteessa. Jos työntekijän lomautus alkaa 1.7.2013 tai sen jälkeen, työnhaku ei tule voimaan työnantajan ilmoituksella, vaan lomautettu aloittaa aina itse työnhaun osoitteessa www.te-palvelut.fi. Palvelun käyttöön tarvitaan henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.

Niin kutsuttua ryhmälomautusmenettelyä on aiemmin voitu käyttää silloin, kun lomautettuja on ollut vähintään 10. Muutos yhdenmukaistaa lomautettujen palveluprosessia, kun työnhaun käynnistämisen tapa ja lomautetulle tarjottava palvelu eivät enää riipu lomautettujen määrästä ja lomautuksen toteuttamistavasta.  

Työnantaja voi sopia lomautettavien työntekijöiden kanssa tarvittavien selvitysten toimittamisesta keskitetysti TE-toimistoon. Muutos ei kuitenkaan poista työsopimuslain mukaisia lomauttamiseen liittyviä työnantajavelvoitteita. Jos työnantaja lomauttaa vähintään 10 työntekijää, tulee siitä toimittaa jatkossakin ennakkoilmoitus TE-toimistolle.