Loppukesällä pidetään vesistötyöpaja Pyhäjärviseudulla

Yhteisillä vesillä -hanke kokoaa vesienhoidon ja -suojelun organisaatioita välittämään yhdessä vesistötietoa.

Vesistökunnostuksen ongelmat ovat samantyyppisiä kautta Suomen, ja yhteistyöllä saadaan lisävoimaa ja -osaamista asukkaiden aktivointiin.

- Vesistöjen tilasta ja kunnostuksista on järvikohtaistakin tietoa internetissä paljon. Se ei kuitenkaan aina ole helposti löydettävissä tai ranta-asukkaan ymmärrettävissä, sanoo vesistötoimialan päällikkö Anne-Mari Ventelä Pyhäjärvi-instituutista.

Hankkeessa kootaan neuvontamateriaalia ja ohjeita eri kohderyhmiä varten ja järjestetään työpajoja, jotka kestävät kaksi iltaa.

Ensimmäisenä iltana perehdytään rehevöitymisen perusteisiin sekä järvien ja muiden vesistöjen dynamiikkaan yleensä. Toisena iltana paneudutaan osallistujien lähivesien tilaan.

- Toivomme, että osallistujilla on esimerkiksi valokuvia, tarinoita tai muuta omaa materiaalia lähivesistä. Niitä voidaan toisena iltana laittaa esimerkiksi paikallisten yhdistysten sivuille tai

Järviwikiin vesistön kohdalle, sanoo Ventelä.

Ensimmäinen yleisötyöpaja pidetään Pyhäjärven alueella elo-syyskuussa. Lisäksi kesäkuussa järjestetään Pyhäjärvi-instituutissa asiantuntijatyöpaja, jossa mm. käsitellään avoimien paikkatietojärjestelmien hyödyntämistä vesistötiedon käytössä.

Yhteisillä vesillä on ESR-osarahoitteinen hanke, jonka päärahoittajana on Lapin ELY-keskus. Toimijoita ovat Pyhäjärvi-instituutti, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö ja Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto jäsenyhdistyksineen.