Lounais-Suomen aluehallintovirasto määrää kokoontumisrajoituksen Satakuntaan

Lounais-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kokoontumisrajoituksen Satakuntaan kuultuaan sairaanhoitopiiriä alueen epidemiatilanteesta ja rajoitusten välttämättömyydestä.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa niin, että osallistujilla on tosiasiallisesti mahdollisuus säilyttää riittävä etäisyys toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi. Rajoitus koskee yli 10 henkilön sisätilaisuuksia ja yli 50 henkilön tilaisuuksia alueellisesti rajatussa ulkotilassa.

Määräys kokoontumisrajoituksista on voimassa 31.7.-15.8.2021.

Julkisten ja yksityisten toimijoiden tulee edelleen huomioida myös tartuntatautilain mukaiset tilojen hygieniavaatimukset toiminnassaan. Valtioneuvosto on asettanut maakuntaan myös kiihtymisvaiheen ravintolarajoituksia lauantaista 31.7. eteenpäin.

Satakunnan sairaanhoitopiiri arvioi asiantuntijalausunnossaan, että yleisötapahtumissa altistustilanteet voivat muodostua laajoiksi, jolloin epidemia uhkaa kiihtyä voimakkaasti, eivätkä muut toteutetut toimenpiteet ole olleet riittäviä epidemiatilanteen hillitsemiseksi. Ilman lisätoimenpiteitä sairaanhoitopiiri arvioi tilanteen huonontuvan.

Terveydenhuollon kantokyky ei erikoissairaanhoidon osalta ole sairaanhoitopiirin mukaan vaarantunut, mutta perusterveydenhuollossa uhka on jo huolestuttava. Sairaanhoitopiiri katsoo lausunnossaan, että kokoontumisrajoituksen olisi syytä tulla voimaan viipymättä.

Aluehallintovirasto pitää kokoontumisrajoituksen asettamista Satakunnan kuntien alueelle välttämättömänä epidemian leviämisen ehkäisemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

Lisää aiheesta

Satakunnassa pyritään estämään leviämisvaiheeseen siirtyminen – maskisuositus laajenee ja etätyösuositus voimaan

Länsi-Suomen seuranta: Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku nousi Raumalla reilusti yli sadan