Lounais-Suomen ammattikorkeakoulut liittoutumasopimukseen

Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu allekirjoittivat viime torstaina liittoutumasopimuksen.

Sopimus tähtää kahden itsenäisen ammattikorkeakoulun strategiseen yhteistyöhön. Molemmilla osapuolilla on jatkossakin oma profiilinsa ja toimilupansa.

Liittouman erityisenä tehtävänä on Varsinais-Suomen ja Satakunnan kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen.

Sen tarkoituksena on myös tuottaa lisäarvoa kaikille sidosryhmilleen kulloinkin voimassa olevan liittoumastrategian mukaisesti.

Liittouman toimintaa kehitetään yhtenäisenä ammattikorkeakoulukokonaisuutena. Yhteisiä asioita hoitavat liittoumahallitus, toiminnanjohtaja ja johtoryhmä sekä tavoitteiden saavuttamista edistävä sihteeristö.

Liittouman ensimmäinen konkreettinen tehtävä on toimintasuunnitelman laatiminen vuosille 2014–2015.