Lounais-Suomen jätteiden hyötykäytöstä ratkaisu

Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteen hyötykäytön kilpailutus on ratkennut vuosille 2015–2017.


Jätelaitosten hankintarengas toimittaa kuntavastuulla olevaa sekalaista jätettä hyödynnettäväksi neljään jätevoimalaan yhteensä 328 000 tonnia. Yhteishankinta hillitsee jätemaksujen nousupainetta.


Kaikki hankintarenkaan saamat tarjoukset perustuivat jätteen energiahyötykäyttöön eikä kierrätysratkaisuja ollut tarjolla.


Orgaanista ainetta sisältävän jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan 1.1.2016.


Lounaisen Suomen Hankintarengas aloitti jätteen hyötykäytön kilpailutuksen keväällä 2013.


Vuosien 2015–2017 jätemäärä on yhteensä 328 000 tonnia, josta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osuus on 42 000 tonnia, Porin Jätehuollon 36 000 tonnia, Rauman Seudun Jätehuoltolaitoksen 21 000 tonnia, Rouskis Oy:n 25 000 tonnia ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:n 204 000 tonnia.


Jätteet jakautuvat kilpailutuksen perusteella neljään jätevoimalaan hyödynnettäväksi.


Kolmannes jätteestä tullaan hyödyntämään Riihimäellä Ekokem Oy:n jätevoimalassa, noin 23 prosenttia toimintansa aloittavassa Vantaan Energian jätevoimalassa ja noin 17 prosenttia Vaasassa toimivassa Westenergy OY:n jätevoimalassa. AB Fortum Värmen Tukholmassa sijaitsevaan jätevoimalaan haetaan vientilupaa kolmelle vuodelle.


Hankintarengas kilpailuttaa erikseen jätteen kuljetukset kotimaan jätevoimaloihin.