Lounais-Suomen sinileväkausi on alkanut

Lounais-Suomessa on kuluvalla viikolla tehty sinilevähavaintoja meri- ja sisävesialueilla. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla sinilevähavainnot ovat olleet vähäisiä, mutta kansalaishavaintoina Lounais-Suomen vesistöiltä on tehty runsaita sinilevähavaintoja niin meri- kuin sisävesialueilta. Näin ollen sinileväkauden voidaan todeta alkaneen Lounais-Suomessa.

Merialueilta on toistaiseksi tehty vasta pari vähäistä havaintoa sinilevistä. Merivesien lämpötilat ovat kuitenkin kohonneet ja lämpimät kesäpäivät näyttävät jatkuvan. Näin ollen merialueiden levätilanteeseen voidaan odottaa muutosta kesäkuun aikana. Merialueilla erityisesti siitepöly on aiheuttanut lahtien poukamiin sinilevälauttoja muistuttavia, voimakkaasti haisevia siitepölykerrostumia.

Sinilevät ovat runsastuneet sisävesillä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoista Säkylän Pyhäjärven Kauttuassa on tehty vähäinen sinilevähavainto. Pyhäjärven luoteisosista on tullut myös kansalaishavainto runsaasta sinilevälautasta Luvalahdessa. Järvi-meriwikiin on lisäksi merkattu runsas sinilevähavainto Myllynojanlahdelta.