Lounais-Suomessa kunnostetaan entistä ahkerammin metsäteitä

Metsäteiden kunnostus kiinnostaa Lounais-Suomessa aiempaa enemmän, tiedottaa Metsäkeskus. Kuva: Esa Urhonen

Puuntuotannon Kemera-varoja oli käytetty elokuun loppuun mennessä 22,8 miljoonaa euroa koko maassa. Tukisumma on sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Suomen metsäkeskus myöntää Kemera-tukea metsänomistajille metsänhoito- ja metsänparannustöihin.

Viime vuonna varoja käytettiin koko maassa 49 miljoonaa euroa, kun jaossa oli noin 56 miljoonaa euroa.

Viime vuoden taso ylittyy Varsinais-Suomessa, mutta ei Satakunnassa.

Uusia Kemera-tuettuja töitä on tänä vuonna kuitenkin suunniteltu toistaiseksi 12 prosenttia edellisvuotta enemmän. Metsätietöitä on suunniteltu lähes kaksinkertainen määrä ja terveyslannoituksia neljännes viime vuotta enemmän, kun taas suometsän hoitotöitä viidennes vähemmän.

Lounais-Suomessa metsäteiden kunnostus on selkeässä kasvussa.  Lisääntynyt on myös metsien terveyslannoitus, jossa levitetään tuhkaa ojitetuille turvemaille.

Elinkeinopäällikkö Tapio Nummi kaipaa kuitenkin reipasta lisäystä nuoren metsän hoitoon. Hän kehottaa hoitamaan taimikot kuntoon.