Lounaisen Suomen sähköverkon kaapelointiin 50 miljoonaa

Eltel on allekirjoittanut Carunan kanssa puitesopimuksen sähkönjakeluverkon parantamisesta Lounais-Suomen ja Satakunnan alueilla.


Keskijänniteverkkoon tehtävät parannukset toteutetaan seuraavan kolmen vuoden aikana, syyskuuhun 2018 mennessä. Puitesopimuksen arvo on yhteensä 50 miljoonaa euroa. Kilpailutus järjestettiin julkisena hankintana.


Nyt tehty puitesopimus on KVR-sopimus. Sopimus koostuu useista erillishankkeista, joissa vanhaa ilmajohtoverkkoa muutetaan maakaapeliverkoksi. Avaimet käteen -sopimuksen mukaisesti Eltelin vastuuseen kuuluu kaikki suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen saakka.