Löytyisikö 1950-luvun valokuvia Eurajoelta?

Eurajoella huhtikuussa järjestettäviin muisteluiltoihin etsitään 1950-luvun valokuvia, joita toivotaan aiheista Rikantilan kylän elämä ja koulunkäynti, Kuivalahden erilaiset elinkeinot ja arkielämä sekä 1950-luvun Eurajoki ja maatalous.

Muistojeni tupakammari –muisteluiltojen yhteisenä teemana on eurajokelaisten vapaa-aika 1950–luvulla.

Valokuvat tulee välittää Eurajoen kulttuuritoimeen viimeistään perjantaina 8.3. Valokuvat skannataan kuvatietoineen.

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelman opiskelijat vastaavat muisteluiltojen vetämisestä. Illat taltioidaan ja aineisto tulee kaikkien ulottuville.

Muisteluillat järjestää Kaikille ikäihmisille kulttuuria –hanke yhteistyössä Rikantilan koulun kyläyhdistyksen, Kuivalahden Nuorisoseuran ja Eurajoen kotiseutuyhdistyksen kanssa.