Luke: Maatalouden kannattavuus on pudonnut kriisirajalle

Maidontuotannon kannattavuuskerroin putosi ennusteen mukaan puolella, koska tuotantokustannukset säilyivät ennallaan ja tuottajahinta laski. Arkistokuva: Pekka Lehmuskallio

Luonnonvarakeskuksen (Luke) alustava ennuste vuoden 2015 tuloksista osoittaa maatilojen yrittäjätulon pienenevän 40 prosenttia edellisvuodesta keskimäärin 9 700 euroon tilaa kohti.

Yrittäjätulo kattaa enää 21 prosenttia tavoitteena olleista korvauksista yrittäjäperheen työlle ja yritykseen sijoitetulle omalle pääomalle.

Maidon tuottajahinta oli viime vuonna lähes 16 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2014. Tuotantokustannukset säilyivät lähes ennallaan, joten yrittäjätulo puolittui edellisvuoteen verrattuna 21 600 euroon maitotilaa kohti. Kannattavuuskerroin putosi ennusteen mukaan 0,6:sta noin 0,3:een.

– Lypsykarjatalous on päätuotantosuuntana 15 prosentilla maatiloista, mutta se tuottaa tilojen yhteenlasketusta yrittäjätulosta yli 60 prosenttia. Maidontuotannon kannattavuus vaikuttaa merkittävästi koko maatalouden kannattavuuskehitykseen, toteaa ennusteen laatinut Luken tutkija Jukka Tauriainen.

Viljanviljelyssä, joka on päätuotantosuuntana 35 prosentilla tiloista, kaksi viimeisintä vuotta ovat olleet kannattavuudeltaan erittäin huonoja. Yrittäjätuloa jäi kumpanakin vuonna pari tuhatta euroa ja kannattavuuskerroin jäi vuonna 2015 lähelle nollaa.

Naudanlihantuotannon kannattavuus heikkeni 2015 toisena perättäisenä vuona. Yrittäjätulo pieneni noin 35 prosenttia edellisvuodesta 12 400 euroon tilaa kohti ja kannattavuuskerroin jäi 0,23:een.

Sikatalouden kannattavuuskerroin romahti ennusteen mukaan viime vuonna lähelle nollaa. Yrittäjätuloa jäi reilut 3 000 euroa yritystä kohti.

Tulosennusteet pohjautuvat Luken keräämään maatalouden kannattavuuskirjanpidon aineistoon.