Lukio muuttuu jälleen, samalla vaihtuvat kirjat

Tämän kevään abit aloittivat lukio-opinnot syksyllä 2016 uuden ops:n kera. Seuraava ops tulee jo vuonna 2021. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Opetushallitus laatii uudet lukion opetussuunnitelman perusteet vuonna 2018 hyväksytyn lukiolain ja valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Perustetyö aloitettiin viime vuoden kesällä ja valmista pitäisi olla tämän vuoden syksyllä. Sitten alkaa paikallisten opetussuunnitelmien laadinta perusteiden pohjalta.