Lukiolaiset: Opiskelijoille annettava mahdollisuus tuntijakokokeiluun

Lukiokoulutuksen järjestäjät ympäri Suomen ovat tänä keväänä miettineet, hakevatko mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuntijakokokeiluun. Kokeilu jakaa mielipiteitä.

- Erityisen huolestuttavaa nyt on, että opiskelijakuntatoimijoilta keräämämme tiedon perusteella opiskelijoiden kuuleminen ei ole kuitenkaan ollut kovinkaan yleistä, kun on päätetty, haetaanko kokeiluun vai ei. Tällainen päätös täyttää mielestämme aivan selvästi lukiolain vaatimuksen kuulla opiskelijoita asioista, jotka koskevat opiskelijan asemaa, Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtaja Elli Luukkainen toteaa.

Kokeilulukioissa vuonna 2016 ja 2017 opintonsa aloittava lukiolainen saa itse päättää, opiskeleeko yleisen tuntijaon vai kokeilutuntijaon mukaisesti. Koulutuksen järjestäjillä on viikko aikaa hakea kokeiluun.

- Uskomme, että valinnaisempi tuntijako lisää opiskelumotivaatiota ja synnyttää syvällisempää ymmärrystä tieteenalalle ominaisista taidoista ja ajattelutavoista. Toisessa vaakakupissa ovat kokeilun vastustajien huolenaiheet esimerkiksi tiettyjen oppiaineiden sukupuolittuneisuuden tai mielikuvien pohjalta tehtyjen valintojen lisääntymisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriön on otettava sekä lukiolaisten että opettajien edustajat mukaan määrittelemään arviointikriteerejä, Luukkainen vaatii.